Bibliotecile Universităţii Spiru Haret

Catalog Online

În această pagină puteţi vizualiza detaliile unui titlu: informaţiile generale, localizarea şi disponibilitatea exemplarelor în diferite săli de lectură.
Informaţii generale Alimentaţia raţională a animalelor domestice
-
-
PÄLÄMARU E., S. NICOLICIN, Gh. MARINESCU
Prof. dr. docent GLIGOR Virgil
Informaţii editoriale Redacţia Revistelor Agricole
1966
Bucureşti
Detalii suplimentare Lucrarea se adresează specialiştilor şi cadrelor medii tehnice, care lucrează în zootehnie., în scopul eficientizării valorificării nutreţurilor bogate în proteină, prin realizarea unei hrăniri raţionale a diferitelor specii şi categorii de animale, pe bază de norme şi raţii bine stabilite, echilibrate, economice. În lucrare, normarea necesarului de hrană şi estimarea valorii nutritive a furajelor se fac pe baza aprecierii ,,proteinei brute digestibile", care înlocuieşte metoda depăşită a aprecierii pe baza albuminei sau proteinei digestibile. De asemenea, în lucrare apar elemente practice noi: norme de aminoacizi (aac.) esenţiali pentru porci şi păsări, tabele cu valoarea proteinelor din nutreţuriîn funcţie de conţinutul în aac. esenţiali, indicaţii asupra hrănirii artificiale a viţeilor şi purceilor, asupra conservării şi preparării diferitelor sortimente de furaje pentru îmbunătăţirea valorii nutritive şi productive şi, a folosirii lor la diferite specii şi categorii de animale, problema substituirii de nutreţuri etc. Peste 300 de sortimente de nutreţuri sunt analizate din punct de vedere al valorii lor nutritive
alimentaţie raţională, animale domestice, norme de hrană, raţii furajere, calitatea nutreţurilor, valoare nutritivă.
247
romana
24
17
tabele
Disponibilitatea exemplarelor