Bibliotecile Universităţii Spiru Haret

Catalog Online

În această pagină puteţi vizualiza detaliile unui titlu: informaţiile generale, localizarea şi disponibilitatea exemplarelor în diferite săli de lectură.
Informaţii generale Turbo C++
User's Guide
1098765432
***
Informaţii editoriale Borland International INC
1990
Scotis Valey
Detalii suplimentare informatica, turbo C++, proiect manager
264
engleza
23
bibliografie, donatie, tabele
Disponibilitatea exemplarelor