Bibliotecile Universităţii Spiru Haret

Catalog Online

În această pagină puteţi vizualiza detaliile unui titlu: informaţiile generale, localizarea şi disponibilitatea exemplarelor în diferite săli de lectură.
Informaţii generale Reproducţiaanimalelor domestice - vol. II
Patologia reproducţiei şi bolile ugerului
Popescu P., A. Vinţan, N. Gluhovschi, N. Lunca
Popescu P.
Informaţii editoriale Agro-Silvică de Stat
1959
Bucureşti
Detalii suplimentare Volumul al II -lea al Reproducţiei animalelor domestice este alcătuit din 8 capitole şi se adresează în principal medicilor veterinari practicieni, zootehniştilor, studenţilor de la facultăţile de profil,, tehnicienilor şi crescătorilor de animale. Acest volumcuprinde patologia reproducţiei şi bolile ugerului. Sunt detaliate stările de boalăîntîlnite la animalele domestice în cursul gestaţiei, fătării,puerperiumului, bolile nou-născuţilor, ale ugerului. O atenţie deosebită s-a acordat infecundităţii şi sterilităţii - factori principali care împiedică creşterea şi înmulţirea animalelor domestice.
reproducţie, animale domestice, gestaţie, avort; parturiţie, perioada de puerperium - patologie, terapie; glanda mamară- boli
553
romana
24
17
bibliografie, donatie, figuri, ilustratii, tabele
Disponibilitatea exemplarelor