Bibliotecile Universităţii Spiru Haret

Catalog Online

În această pagină puteţi vizualiza detaliile unui titlu: informaţiile generale, localizarea şi disponibilitatea exemplarelor în diferite săli de lectură.
Informaţii generale Ecrivains d'expression francaise de L'Europe du Sud-Est:
Dialogue des cultures chez les ecrivains balkaniques d'expression francaise
978-973-163-445-6; vol.I:978-973-163-457-9
Miclau, Paul; Vuillemin, Alain; Prus, Elena; Zaimova, Raia; Bondrea, Emilia; Curticeanu, Valentin; Ceban, Tamara; Chapelan, Mihaela
Informaţii editoriale Fundatiei Romania de Maine
2009
Bucuresti
Detalii suplimentare Inaintea titl.:Universite Spiru Haret ;Agence Universitaire de la Francophonie;Faculte de Langues et Litteratures Etrangeres
dialoguri culturale, Constantin Virgil Gheorghiu, scriitori balcanici de expresie franceza, Iulia Hasdeu, Helene Vacaresco, Alexandre Macedonski, Marthe Bibesco, Alecu Russo, Cioran,
159 p.
franceza
24
bibliografie, donatie, poze
Disponibilitatea exemplarelor