Bibliotecile Universităţii Spiru Haret

Catalog Online

În această pagină puteţi vizualiza detaliile unui titlu: informaţiile generale, localizarea şi disponibilitatea exemplarelor în diferite săli de lectură.
Informaţii generale Boli infectioase ale animalelor
Vol 1
973-582-527-9
Potecea Elena
Informaţii editoriale FRM
2002
Bucuresti
Detalii suplimentare Boli infectioase
boli infectioase, forme de manifestare a procesului infectios, antrax, microbacteriozele, spirochetozele, brucelozele, salmonelozele, turbarea, boli produse de micete, boli infectioase specifice, bolile porcinelor
263
romana
20
bibliografie, grafice, poze, tabele
Disponibilitatea exemplarelor