Bibliotecile Universităţii Spiru Haret

Catalog Online

În această pagină puteţi vizualiza detaliile unui titlu: informaţiile generale, localizarea şi disponibilitatea exemplarelor în diferite săli de lectură.
Informaţii generale Ghid pentru studii universitare de masterat
Domeniul de master: Informatica. Programul de studii: Tehnologii moderne in ingineria sistemelor informatice. Ciclul universitar 2021-2023
-
Facultatea de Inginerie si Informatica
Informaţii editoriale Fundatiei Romania de Maine
2021
Bucuresti
Detalii suplimentare Inaintea titlului Universitatea Spiru Haret
transferul de credite ECTS, desfasurarea verificarilor si a colocviilor, calculul notei finale, elaborarea disertatiei.
192
romana
21
anexe, bibliografie, donatie, tabele
Disponibilitatea exemplarelor