Bibliotecile Universităţii Spiru Haret

Catalog Online

În această pagină puteţi vizualiza detaliile unui titlu: informaţiile generale, localizarea şi disponibilitatea exemplarelor în diferite săli de lectură.
Informaţii generale Situatii financiare anuale simplificate:
armonizate cu directivele europene
973-8257-57-3
Boulescu, Mircea
Informaţii editoriale Tribuna Economica
Ghid Profesional
2003
Bucuresti
Detalii suplimentare reglementari contabile armonizate cu directivele europene, bilant contabil, cheltuieli de exploatare, venituri financiare, cheltuieli financiare, contul de profit si pierdere, directive europene,
383 p.
romana
20
bibliografie, donatie, figuri, tabele
Disponibilitatea exemplarelor